Безброй са винените тайнства. Всички сме чували, например, че отлежалите вина са ценни, но какви са предпоставките да станат такива?

Специално за нашите приятели продължаваме поредицата “Ателието на винения технолог”, в която надникваме в кухнята на винената технология и разясняваме процеси, терминология и етапи от производството на вино.

Днес за потенциала на виното разказва отново един истински вълшебник – главният технолог на „Винпром Свищов” Tihomir Petrov:

🍇🍷❤️

„Голямо“ вино или какво представлява виното с потенциал

Когато говорим за „големите“ вина или вина с потенциал, добре е първо да уточним какво точно разбираме ние, енолозите, под това понятие. Под потенциал трябва да се разбира възможността за отлежаване на дадено вино, така че то да запази или да подобри своите качества.

Възможността за стареене на виното е характеристика, която зависи от множество фактори. На първо място винаги е гроздето. От него в най-голяма степен зависи качеството на бъдещото вино. Когато имаме здраво и добре узряло грозде, получено от грижливо отглеждано лозе, това е предпоставка за получаване на едно прекрасно вино.

Следващият важен фактор за потенциала на напитката е подборът на технологията за преработка, защото без правилната методика, без знанията и без опита добрата суровина няма да даде желаното високо качество.

Как енологът определя потенциала на едно вино?

Разбира се, след внимателно съблюдаване на представените по-горе фактори. На първо място стъпваме върху здрава „основа“, която за нас са лабораторните анализи на алкохол, киселинност, феноли и други. Следваща стъпка е и най-важната – дегустацията! Там проличават в най-голяма степен достойнствата на конкретното вино. Дегустацията, макар и да е най-приятната част от работата, е и може би най-трудната,. Тя изисква най-много усилия, време и концентрация, за да отличиш всеки един детайл от вкуса и аромата на виното, което се постига с много години практика и тренировка на сетивата.

За да синтезираме всичко казано дотук, потенциалът е характеристика, която е по-скоро субективен фактор. Той трудно може да бъде определен еднозначно и точно, за него няма формула или рецепта, но с годините опит придобиваш уменията и знанието да откриваш, създаваш и да направляваш потенциала на вината. Направлението на потенциала неминуемо се свързва и с отлежаване на вината в дъбови бъчви. За този много специален момент ще разкажем в някоя от следващите срещи в “Ателието на винения технолог”.

#ВинпромСвищов
#КачественоВино

Pin It on Pinterest