ОПРЕДEЛЕНИЯ

Електронен магазин на Винарна Свищов АД – Електронен магазин за продажба на стоки. Електронният магазин предоставя на клиентите информация за продукти и възможност за тяхното закупуване чрез поръчка и заплащане на съответната продажна цена, при спазване от страна на клиента на настоящите Общи условия, на действащото българско законодателство, на всички общоприети в страната търговски практики, както и на допълнително посочените съответни изисквания за конкретните продукти.

Общи условия – Настоящите общи условия за доставка на продукти  на клиентите.

Име на електронния магазин – Акционерно дружество „Винарна Свищов“, собственик на електронен магазин Винарна Свищов АД, със седалище и адрес на управление: гр. Свищов, ул. „33ти Свищовски полк“ № 110, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000110824;

Данни за кореспонденция:
Телефон: +359 631 6 04 70;
електронен адрес: office@svishtov-winery.com

Клиент – физически и юридически лица, желаещи да закупят продукти от електронния магазин. Клиенти могат да бъдат пълнолетни и дееспособни физически лица, юридически лица, представлявани от законните им представители или надлежно упълномощени лица.

Продукти – всички стоки, публикувани в електронния магазин на „Винарна Свищов“.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОРЪЧКА

След натискане на бутона „Поръчай“ се счита, че клиентът е направил поръчка на избрани от него продукти и приема настоящите общи условия.

За да избегнем риска от грешно или недобросъвестно попълване на формулярите за поръчка, което може да увреди нашите клиенти, поръчките се считат за приети от „Винарна Свищов“след изпращането на потвърждение по електронна поща от „Винарна Свищов“до клиента и получаване на пълния размер на цената на поръчаните продукти и цената на доставката, ако такава се дължи. При плащане с наложен платеж, поръчките се считат за приети след потвърждение от страна на „Винарна Свищов“по телефона.

 

ДОСТАВКА

Всички продукти, които в момента на поръчката са в наличност и са поръчани до 12:00 часа, могат да бъдат доставени най-рано на следващия работен ден.

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани след 12:00 часа или в неработен ден, могат да бъдат доставени най-рано до два работни дни.

Продуктите, които в момента на поръчката са в наличност, но са поръчани в петък след 12:00 часа, в събота или в неделя, могат да бъдат доставени във вторник или ако понеделник и/или вторник не са работни дни – през втория работен ден след вторник.

За продуктите, които не са налични, клиентът ще получи обаждане или писмо по електронната поща с допълнителна информация за възможните срокове за доставка.

Ако поръчаните продукти не могат да бъдат доставени, „Винарна Свищов“ ще се свърже с клиента и ще му предостави информация относно замяната на поръчаните продукти или възможностите за връщане на заплатената от клиента цена.

 

ДОСТАВКИ В ЧУЖБИНА

„Винарна Свищов“ доставя само на територията на Република България.

 

КУРИЕРИ

Доставката на поръчаните продукти се организира от „Винарна Свищов“ чрез избран от нас куриер.

 

АДРЕС НА ДОСТАВКАТА

„Винарна Свищов“ изпраща стоките на адреса, посочен от клиента.
При грешка в посочения адрес, поради която получателят не може да бъде намерен на адреса, „Винарна Свищов“ ще се свърже с клиента за уточняване на адреса, като разходите за доставка на правилния адрес са за сметка на клиента и клиентът следва да ги заплати на куриера при получаване на поръчаните стоки.
„Винарна Свищов“ не носи отговорност при неспазване на сроковете за доставка, ако получателят на доставката не е бил открит на адреса за доставка в рамките на работния ден, когато е следвало да бъдат доставени продуктите.
При ненавременна доставката „Винарна Свищов“ не дължи неустойка на клиента.

 

НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА

Когато „Винарна Свищов“ не може да изпълни поръчката поради това, че не разполага с поръчаните продукти, „Винарна Свищов“ ще уведоми клиента и ще възстанови платените от клиента суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да достави поръчката.

Цени

Цени на продуктите

Всички цени на продуктите са в лева с включено ДДС.
Цените на продуктите са актуални към датата на поръчката.

Цени на доставката
При поръчка на продукти на обща стойност над 150,00 лева доставката е безплатна.

При поръчка на продукти на обща стойност под 150,00 лева цената на доставката се калкулира автоматично. В този случай цената на доставката се добавя към цената на поръчаните продукти и се заплаща от клиента на „Винарна Свищов“ заедно с цената на продуктите.

 

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Заплащането на цената на поръчаните продукти се извършва посредством изчерпателно изброените по-долу начини, като извършването на плащането от една страна е доброволно изявление на клиента, че е съгласен да заплати авансово услугата, а от друга страна представлява електронно волеизявление от страна на клиента, че е съгласен с общите условия на електронния магазин „Винарна Свищов“, както и индивидуалните за конкретната сделка условия, които сам е прочел и одобрил.

Плащането на цената се осъществява по един от следните начини:

Плащане чрез наложен платеж

 • чрез наложен платеж: клиентът заплаща дължимата сума директно на куриера, извършил доставката;

Плащане с дебитна/кредитна карта

 • Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на ДСК;
 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard;
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 2000 лева.
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

Документ за плащане 

Във всички случаи клиентът получава касова бележка и стокова разписка с описание на стоката в пакета, освен ако не е заявил, че поръчката е подарък и желае да получи документите на друг адрес. В този случай „Винарна Свищов“ изпраща документите на допълнително посочения адрес, като обикновена поща и не носи отговорност за тяхното навременно пристигане или липсата им.

Във всички случай клиентът може да посочи изрично и да получи фактура за стоката, като трябва да предостави необходимите данни за издаване на фактурата.

Когато „Винарна Свищов“ предлага повече от една промоция за едни и същи продукти по едно и също време, клиентът ползва промоцията, която му предоставя най-висок процент отстъпка от цената на продуктите.

 

ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ И РЕКЛАМАЦИИ

Потребителят има право да откаже заявената от него стока, ако:

 • Стоката очевидно не съответства на заявената за покупка от потребителя и това може да се установи чрез обикновения преглед;
 • Стоката или нейната опаковка е била повредена при транспортирането. В този случай потребителят трябва да се обърне към куриера в момента на получаване, като куриерът е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката.
 • Цената не съответства на дължимата цена.

Клиентът има право, без да дължи обезщетение или неустойка да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

Ако клиентът се откаже в указания седемдневен срок, следва да уведоми „Винарна Свищов“ и да върне стоката в нейната оригинална опаковка, с оригиналните етикети, без индикации, че стоката е била употребявана, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин. В този случай “Винарна Свищов“ възстановява на потребителя заплатената от него цена в срок до 30 дни, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

Рекламации и връщане на продукт са позволени в един от следните случаи:

 • Дефекти на продукта (освен ако изрично не е споменато в описанието му, че притежава такива);
 • Несъответствие между показания в сайта и получения от Вас продукт.

В случай, че установите някой от посочените проблеми, трябва да се свържете с нас, не по-късно от 3 дни от получаването на стоката. Всички разходи по връщането на стоката и/или доставянето на нова при рекламация са за сметка на „Винарна Свищов“.

Връщане на стоката е възможно единствено и само, ако стоката се върне в пълна окомплектовка и не е била отваряна, не са били премахнати никакви етикети и не е била употребявана.

Транспортните разходи по връщане на стоката се за сметка на клиента, освен в случай на рекламация.

Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от „Винарна Свищов“, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става по банков път или чрез съответната система за онлайн разплащане в рамките на 7 работни дни от датата на получаване на върнатата пратка от „Винарна Свищов“.

Върнати пратки за плащане с наложен платеж няма да бъдат приемани!

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВКАТА

„Винарна Свищов“ има право да откаже доставката на поръчани продукти, в случай, че клиентът извърши действия, противоречащи на настоящите общи условия.

Отказът се съобщава на клиента, ако последният е оставил валидни координати.

В този случай „Винарна Свищов“ не носи отговорност за неизпълнение на доставката.

„Винарна Свищов“ има право да откаже доставката на поръчани продукти, без да носи отговорност за неизпълнение и в следните случаи:

 • информацията, предоставена от клиента е непълна или невалидна;
 • действията на клиента могат да увредят на „Винарна Свищов“

 

ЛИЧНИ ДАННИ

„Винарна Свищов“ се задължава да положи надеждна грижа за запазване на личните данни, както и да не разпространява, продава или предоставя на трети лица личните данни на клиентите си, освен ако това не е нужно за извършването на дейността на “Винарна Свищов“ или не се изисква от компетентен орган, съгласно изискванията на закона.

С попълването на личните данни клиентът потвърждава, че е предоставил личните си данни доброволно и че дава изричното си разрешение за събиране, обработване, съхранение и предоставяне на тези данни в съответствие с действащото българско законодателство и когато това е нужно за изпълнение на поръчката, включително, но не само за доставката на продуктите, за счетоводни нужди, за установяване на контакт с клиента и за изпращане на уведомления за стоките и услугите, предоставяни от “Винарна Свищов“

При попълване на данните клиентът е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от “Винарна Свищов“ данни. Ако клиентът е предоставил неверни или непълни данни, “Винарна Свищов“ не носи отговорност при неизпълнение на доставката.

Клиентът носи отговорност за попълването на чужди лични данни. При възникнал спор кое лице се е обвързало с настоящите Общи условия, за клиент се счита лицето, което е заплатило цената на поръчания продукт.

“Винарна Свищов“ има право да изпраща на клиентите незаявени предварително търговски съобщения, за да направи запитвания, да провежда анкети или да им предложи реклами и информация на свои или оферирани от други търговци стоки и услуги. Данните могат да бъдат използвани за изпращане на незаявени търговски съобщения, освен при изрично заявено от клиента несъгласие.  С попълването на свои данни клиентът дава съгласие на “Винарна Свищов“ да събира и други данни за клиента, например IP адрес, време на посещение, място, от което е достъпна Интернет страницата, име и версия на уеб-браузъра, операционна система и други параметри, предоставени от уеб-браузъра чрез който е осъществен достъпа на Интернет страницата. Събраните данни могат да бъдат използвани от “Винарна Свищов“ за статистически и маркетингови проучвания, за подобряване на услугите, предоставяни на клиентите.

Въпреки написаното по горе “Винарна Свищов“ няма да изпраща непоискани търговски съобщения на клиентите си повече от веднъж годишно освен ако те не са заявили,че желаят да получават такива.

С попълването на свои данни клиентът дава предварително съгласието си да получава на използваната от него електронна поща търговски съобщения по реда на този раздел и има правото да заяви изрично несъгласие за тяхното получаване.

Клиентът има право да се противопостави на събирането, съхранението и обработването на личните му данни, както и право на достъп и промяна на личните му данни, като тези права се упражняват по реда, предвиден в Закона за защита личните данни.

“Винарна Свищов“ няма да предоставя личните данни на трети страни с изключение на предвидените в закона случаи, включително когато те бъдат изискани от компетентен държавен орган.

 

ПОДАВАНЕ НА ОПЛАКВАНИЯ

Клиентът има право да подаде оплакване, ако услугите на “Винарна Свищов“ не съответстват на настоящите Общи условия. Оплакването може да бъде подадено в електронна или писмена форма и трябва да съдържа данни за клиента, включително адрес на електронна поща, както и описание на нарушените условия.

Адресът за подаване на оплакване в писмена форма е: гр. Свищов 5250, ул. „33-ти Свищовски полк” № 110.

Адресът за подаване на оплакване в електронна форма: office@svishtov-winery.com.

Срокът за подаване на оплакване е до 30 дни след възникване на събитието, предмет на оплакването.

“Винарна Свищов“ ще разгледа надлежно изготвените оплаквания в срок до 14 дни след получаването им и ще отговори на електронния адрес, посочен от клиента.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

За неуредените въпроси се прилага българското законодателство, включително при продажби на чуждестранни клиенти и доставки извън страната. Всички спорове, свързани със стоките и услугите, предоставяни от “Винарна Свищов“, се разрешават от компетентния български съд.

 

АВТОРСКИ ПРАВА

Цялото съдържание на електронния магазин “Винарна Свищов“, включително всички текстове, изображения, снимки и статии, публикувани в електронния магазин “Винарна Свищов“, както и самите продукти и отделните им елементи, са със запазени авторски права. Те принадлежат на съответните правоносители и се намират под защитата на Закона за авторското право и сродните му права. Копирането и използването им представлява грубо нарушение на правата на автора и на императивните разпоредби на българското законодателство.

Клиентът няма право да копира, съхранява, обработва, публикува, разпространява в първоначален или преработен вид, както и да използва по какъвто и да е друг начин текстовете, изображенията или други части от съдържанието на електронния магазин “Винарна Свищов“.

 

КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТА

С попълването на личните си данни и координати за връзка клиентът дава изричното си съгласие “Винарна Свищов“ да ползва всички технически средства за комуникация с клиента, за които клиентът е посочил координати за връзка, включително да изпраща на клиента рекламни материали по пощата или по куриер. Клиентът може да откаже получаването на рекламни материали по пощата или по куриер като изпрати уведомление на “Винарна Свищов“ на следния електронен адрес: office@svishtov-winery.com

С попълването на личните си данни или координати за връзка, както и с поръчката от електронния магазин “Винарна Свищов“, клиентът дава изричното си съгласие “Винарна Свищов“ да се свърже с клиента за потвърждение на наличността, количеството, както и други параметри на поръчката и доставката.

Предоставянето на лични данни и координати за връзка от страна на клиента не задължава “Винарна Свищов“ да осъществи контакт с клиента.

 

ИНФОРМАЦИЯ И СЪГЛАСИЕ

Клиентът декларира, че му е предоставена информация и е запознат с:

 1. името и адреса на доставчика “Винарна Свищов“;
 2. всички характеристики на стоките и услугите, предоставяни от “Винарна Свищов“;
 3. цената на стоките и услугите с включени всички данъци и такси, както и количеството на поръчаните продукти;
 4. стойността на транспортните разходи;
 5. начина на плащане и другите условия на доставка;
 6. правото на потребителя да се откаже от поръчката и условията, при които продуктите могат да бъде върната;
 7. периода, за който цената на продуктите е в сила;
 8. условията за употреба на продуктите;

Клиентът дава съгласието си за сключването на договор от разстояние, както и за авансови и предварителни плащания за доставката на продуктите.

 

УВЕДОМЛЕНИЯ

Доколкото изрично не е указано друго, всички уведомления, се извършват на адресите за контакти, обявени на видно място в електронния магазин “Винарна Свищов“ и респективно на електронната поща и адреса за контакт на клиента.

 

ЧАСТИЧНА НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ

Недействителността на отделни текстове от тези общи условия не влече недействителност на целите Общи условия.

 

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

“Винарна Свищов“ не носи отговорност за неизпълнение, частично или изцяло на задължения и ангажименти, следствие на непреодолима сила.

При наличие на непреодолима сила “Винарна Свищов“ следва да уведоми клиента съгласно изискванията на българското законодателство.

“Винарна Свищов“ не е носи отговорност за вреди, пропуснати ползи, разходи, искове или други отговорности към клиентите, ако те са настъпили, вследствие неспазване на тези Общи условия от страна на клиент.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

“Винарна Свищов“ си запазва правото да променя Общите условия в интернет страницата на електронния магазин, без предварително уведомление до клиентите.

“Винарна Свищов“ не носи отговорност за било грешки, които могат да се появят на интернет страницата на електронния магазин, включително за грешки, причинени от промени, настройки и други действия, които не са извършени от “Винарна Свищов“.