„Сега тук работата през цялото денонощие не спира. Да се приготвят висококачествени вина – такава е задачата. С тях ще се представим на европейския пазар.

А с тази задача ДСК „Винпром“ в Свищов успешно се справя. Когато и на вашата трапеза, драги читателю, дойде лъскава бутилка с хубаво вино, спомнете си за пъргавите лозари, за майсторите-винари, на чийто труд я дължите…“

В. „Дунавско дело“, 1963 г.

Обичаме историята си. Изпълнена е с успехи. Горди сме с уменията на нашите майстори-винари. Стараем се и днес да доставяме до трапезата лъскава бутилка с хубаво вино, драги читателю

Pin It on Pinterest